сигурно

сигурно
нар. - наистина, наздраве, непременно, неминуемо, едно на ръка, положително, абсолютно, точно, и без друго, и без това
нар. - обещано, дадено, в кърпа вързано
нар. - уверено, здраво, твърдо
нар. - вероятно, навярно, не е за чудене
нар. - вярно, несъмнено
нар. - безспорно

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • адресограф — (фр adresse,грч grapho пишува) машина или апарат за брзо и сигурно пишување на адреси на пратки …   Macedonian dictionary

  • азил — (грч a sylos неограбен, неприкосновен) 1. сигурно засолниште, прибежиште, 2. заштита што една држава им ja укажува на политички емигранти од странски земји, 3. неприкосновено место (во средниот век црквите и манастирите) каде што можеле да се… …   Macedonian dictionary

  • догма — (грч. dogma мислење) 1. во античкото време: одлука, наредба на власта 2. темелна точка во верското учење 3. мислење што се усвојува како сигурно, без критичко проверување и без оглед на конкретните можности за негова примена 4. мислење или… …   Macedonian dictionary

  • паркирање — (анг. park) комп. операција со која главата за читање/пишување кај тврдиот диск се поставува на сигурно место за да не дојде до нејзин неочекуван пад врз површината на дискот што најчесто би завршило со катастрофални последици …   Macedonian dictionary

  • мъста — мачкам гроздето за вино, в Резервата гроздето се мъсти със се капъшките, тоест с чепките, а пращината (джибрите) се държи в бурето; когато на втория месец виното почне да свършва, на стопанина не му се вярва и твърди, че сигурно е заседнало зърно …   Речник на Северозападния диалект

  • без друго — словосъч. непременно, положително, и без това, сигурно, на всяка цена, вън от това, освен това, без съмнение словосъч. разбира се, точно така …   Български синонимен речник

  • безспорно — нар. несъмнено, явно, категорично, безсъмнено, не ще съмнение, действително, наистина, очевидно, сигурно нар. положително …   Български синонимен речник

  • безсъмнено — нар. безспорно, несъмнено, явно, категорично, не ще съмнение, действително, наистина, очевидно, сигурно …   Български синонимен речник

  • вярно — прил. истина, действително, правилно, точно прил. наистина, истински прил. сигурно, положително, непременно, несъмнено прил. точно така, именно прил. правдиво, искрено, предано …   Български синонимен речник

  • дадено — гл. обещано, сигурно, в кърпа вързано …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”